Orbitální sociogramy

Orbitální sociogramy jsou grafickým znázorněním vzájemných voleb jednotlivců ve skupině. Každý ze čtyř sociogramů sleduje jednu z následujících kvalit:

  • pozitivní volby v oblasti sympatií (sympatie +)
  • negativní volby v oblasti sympatií (sympatie -)
  • pozitivní volby v oblasti vlivu (vliv +)
  • negativní volby v oblasti vlivu (vliv -)

Orbitální sociogram se skládá ze soustavy soustředných kružnic, bodů ležících na jednotlivých kružnicích a spojnic mezi těmito body.

Každá kružnice je označena číslovkou znázorňující počet daných voleb, které jedinci na ní získali. Kružnice s vyšším číslem leží blíže středu; na okraji jsou tedy kružnice s nejmenším počtem daných voleb.

Body na kružnicích znázorňují jednotlivé členy skupiny. Která číselná hodnota patří kterému členovi, je patrné z legendy.

Spojnice mezi body ukazují konkrétní volby mezi členy. Modrá spojnice znázorňuje jednostrannou volbu směřující od jednoho člena skupiny k druhému s tím, že na straně příjemce hodnocení je zakončena malým kruhem. Spojnice červené znázorňují volby vzájemné.

Příklad

Skupina v příkladu má čtyři členy. Nejvíce voleb (dvě) dostal člen 1, proto leží na středové kružnici s označením 2. Volil jej člen 4 a 2 (s členem 2 se volili vzájemně, proto je mezi nimi spojnice červená). Členové 3 a 4 nedostali volbu žádnou, proto jsou umístěni na vnější kružnici s označením 0.

ukázkový sociogram