Tato webová aplikace je určena pro psychology, školní psychology, metodiky prevence, výchovné poradce, HR managery a další odborníky ve školství i v jiných oblastech, kteří často potřebují v praxi mapovat skupinovou strukturu a vztahy v kolektivu.

Jedním z nejlepších sociometrických nástrojů je u nás dlouhodobě prověřený Hrabalův sociometricko-ratingový dotazník (SO-RA-D), a to především díky komplexnosti a množství informací, které o daném kolektivu poskytuje. Limitujícím faktorem této metody je náročné zpracování dat a jejich vyhodnocení, které mohou člověku zabrat podle velikosti zkoumané skupiny i několik hodin a v případě chyby je výsledek znehodnocen.

Nabízíme Vám moderní, přehledný a efektivní nástroj vytvořený za účelem usnadnění procesu vyhodnocování SO-RA-D, který vám umožní získat data během zlomku času, který by byl potřeba při klasickém zpracování a veškeré získané informace vám zobrazí v přehledné formě.

Aplikaci v současnosti používá 2 741 lidí. Rošiřte i vy řadu našich spokojených uživatelů.

Jaké je využití aplikace Sociometrie.cz?

Školní třída a dětský kolektiv

 • Mapování vzájemných vztahů ve školní třídě
 • Získání komplexních informací nezbytných pro prevenci a řešení šikany
 • Získání dat pro cílenou práci se školní třídou
 • Jednoduchá správa dat vhodná pro použití ve školství

Pracovní kolektiv

 • Diagnostika sociální struktury pracovního kolektivu
 • Přehled podpory vedoucích zaměstnanců
 • Získání přehledných dat o hierarchii kolektivu v oblasti vlivu a sympatií
 • Zjištění neformální autority v pracovním kolektivu
 • Získání výchozích dat pro optimalizaci pracovních pozic a změny ve struktuře organizace

Ukázka aplikace

ukázková sociometrie

Jaké jsou hlavní výhody aplikace?

 1. Rychlé vyhodnocení: V několika jednoduchých krocích vytvořte skupinu, zadejte data od jednotlivých jejích členů (sympatie, vliv a slovní komentář) a aplikace sama během okamžiku vytvoří přehledné a komplexní výstupy. Aplikace umožňuje, aby data zadali samotní členové skupiny. Zkrátili jsme dobu nutnou k vyhodnocení z několika hodina na několik minut.
 2. Nulová chybovost: Vyhodnocení sociometrií je velmi pracné a zdlouhavé a často náchylné na chybu z nepozornosti člověka který data zpracovává. Automatické zpracování dat a vygenerování výsledků chyby eliminuje.
 3. Webové rozhraní: Na svém počítači nemusíte mít nainstalovaný žádný software, protože veškeré funkce jsou dostupné přes internetový prohlížeč odkudkoliv, kde je připojení k internetu. Zadávání dat či následné studium výstupů tedy můžete provádět z kanceláře, z domova nebo z jakéhokoliv jiného místa.
 4. Komplexnost výstupů: Aplikace generuje všechna data, která je možné ze SO-RA-D získat, ve formě skupinových a individuálních profilů. Tyto profily, mezi nimiž je možné plynule přecházet, zahrnují relevantní kvantitativní data v podobě indexů, grafických výstupů (orbitálních sociogramů) a inventářů vzájemných hodnocení.
 5. Jednoduché rozhraní: I přes komplexnost metody vyhodnocení je samotná aplikace velmi přehledná a její ovládání zcela intuitivní.